Sunday, November 1, 2009

Organisation - hvad skal med i forretningsplanen?

I din forretningsplan skal du beskrive hvordan din virksomhed skal organiseres

Organisering er imidlertid mange ting - alt lige fra hvordan skal opgaverne fordeles (hvis du kun er dig selv er det ikke så svært at svare på).
Vil du benytte dig at partnere til nogle eller flere af dine opgaver.


Men organisering er også hvor din virksomhed skal bo - og hvad din forreningsidé vil kræve af indretning, lokaler m.m.

Endelig er der også de mere faktuelle ting omkring hvordan din virksomhed registreret, ejerforhold og hvilke rådgivere der er tilknyttet i form af advokater, revisorer, banker o.l.

På www.startvaekst.dk angiver de denne liste som punkter du bør dække af i dit afsnit omkring organisation:

- Virksomhedens navn og adresse
- Hvilken virksomhedsform skal vælges?
- Ejerforhold
- Bankforbindelse
- Revisor
- Lokaleforhold
- Nødvendige anskaffelser og inventar
- Nødvendigt lager
- Forretningspolitikker (pris, kunde, personale, betalingsbetingelser)
- Beskrivelse af arbejdsgange (regnskab, varebestilling, telefonpasning)
- Forsikringer
- Netværk og sparringpartnere


Claus Handberg

Fandt du denne blog relevant og interessant, så link til den fra din hjemmeside eller blog så andre også kan finde den.
Indsæt følgende link på din hjemmeside/blog.

Iværksætter? - Klik forbi bloggen om forretningsplaner og find inspiration til hvordan din virksomhed kan blive mere effektiv og indbringende


No comments: