Tuesday, February 1, 2011

6 gode trin for den nye iværksætter

Står du som ny iværksætter og skal til at gøre dig tanker om hvordan du kommer i gang - så kig på nedenstående råd fra BDO. Det er en række generelle spørgsmål som du bør overveje - og skirver du dine overvejelser, valg og fravalg ned, ja så er du også meget langt med at have en god solid forretningsplan du kan præsentere for investorer m.m.


Trin 1

Er du parat? Har du overvejet...

- Hvorfor du ønsker at starte netop denne type virksomhed?
- Hvad er dine styrker i forhold til at være selvstændig?
- Hvad er dine svagheder i forhold til at være selvstændig?
- Hvad siger dit bagland til din beslutning?
- Har du opbakning til dine planer?Trin 2

Forretningsplan: Beskriv hvordan du kommer fra idé til virkelighed:

- Hvad er din virksomheds grundlæggende idé?
- Hvilke kundegrupper vil du henvende dig til?
- Hvem er dine konkurrenter, og hvad er deres styrker og svagheder?
- Hvor er din plads på markedet?
- Hvordan kommer du i gang?
- Hvornår skal din virksomhed starte?
- Hvordan vil du udvikle den?
- Hvem skal hjælpe dig?Trin 3

Budget: Økonomiovervejelser

Budgettet udarbejder du ud fra din forretningsplan, og det skal vise de økonomiske konsekvenser af dine planer. Et budget omfatte typisk et drifts-, status- og likviditetsbudget. Sæt realistiske tal på dine ideer, og tænk både opstartsfasen og 1-5 år frem i tid. Når alle tal er fastlagte, har du et godt grundlag for at tage den endelige beslutning om at starte egen virksomhed. Vi anbefaler, du tager en professionel rådgiver med i denne fase.Trin 4

Virksomhedsform: Hvilken skal du vælge?

- Personligt firma?
- Interessentskab?
- Anpartsselskab?
- Aktieselskab?
- Eller andet?

Valget afhænger typisk af, hvilken sikkerhed du ønsker fx i forbindelse med hæftelse for gælden i virksomheden. Men også beskatningsregler og krav til kapital spiller ind.Trin 5

Finansiering: Hvordan får du økonomien til at hænge sammen?

Der er flere forskellige lånemuligheder til iværksættere. Kontakt BDOog hør hvilke.

Opstil gode rutiner for:
- Bogholderi og administration
- Løbende budgetter
- Periodevise driftsopfølgninger
- Udarbejdelse og analyse af regnskaber
- Styring af aktiviteter og omkostninger
- Planlægning af den kort- og langsigtede udvikling af virksomheden
- Opfølgning på planer.Trin 6

Ansættelse af medarbejdere

Ansætter du medarbejdere, påtager du dig arbejdsgiverpligten over for såvel offentlige myndigheder som medarbejderne. Det giver en del administrativt arbejde både inden medarbejderne ansættes og undervejs. Derudover er der flere tilmeldinger, der skal foretages inden eventuelle ansættelser.

Rådene er hentet fra:
http://www.bdo.dk/raadgivning/private%20virksomheder/fra-ide-til-virksomhed/bdo's%207%20trin%20for%20ivaerksaettere/pages/default.aspx

No comments: