Friday, October 16, 2009

Produktet - hvad er det præcist du sælger?

Det som du - og din virksomhed - overleve på, er det produkt eller ydelse din virksomhed tilbyder.
Husk at dit produkt ofte er mere end et varenummer i din lagerliste, måde du sælger på, måde du levere til kunde, måden du servicere kunden er også en del af dit produkt.
Husk derfor at få hele din værdikæde beskrevet i din forretningsplan..... og ikke mindst i din prissætning af produktet.


Produktet er helt centralt i din forretning. Der er derfor også en række punkter der skal være helt på plads for dem der læser din forretningsplan.
Du skal præcis vide, hvad det er for et produkt, du tilbyder, og hvilket behov produktet dækker.

I din forretningsplan skal du derfor besrkive følgende omkring produktet:

- Hvilke produkter eller ydelser tilbyder din virksomhed?
- Hvilke behov dækker du hos kunden?
- Hvordan skiller dine produkterne sig ud fra konkurrenternes?
- Produktets købsfrekvens (hvor ofte købes der) og levetid
- Priskalkulationer og dækningsbidrag (sørg for at få så meget for dit produkt som muligt)
- Hvem skal være dine leverandører?
- Distributionsformen og salgskanaler (hvor kan kunden købe dit produkt)?
- Eventuel brancheforening
- Branchens udviklingsmuligheder (fakta og tendenser der beskriver potentialet i dit produkt/ydelse)


Inspiration til dette indlæg er hentet fra http://www.startvaekst.dk/forretningsplan


Claus


No comments: