Thursday, August 20, 2009

Marketing - svagheden ved email

Som en del af din marketingplan har du formodentligt overvejet email (går jeg ud fra når du er havnet på denne blog).
Og ja analyser viser da også at email marketing er en af de mest effektive og mindst omkostningstunge metoder til at fastholde og engagere kunder....og der med en god return-on-investment (ROI).

Men hvad sker der når du bliver ved med at sende emails til kunder og andre, der har sagt ja tak, men de ikke længere ønsker eller læser dine emails?
I en analyse fra 2009 viser tal fra USA og Canada at kun 5% forsætter som abonnenter på e-mails de har skrevet sig op til.

Og hvorfor melder de fra ?
Fordi vi som virksomheder er så fokuseret på at det ikke koster noget at sende en email, så vi hellere sender en (eller ti !!) for meget end én for lidt.
Dine kunder vil opleve at relevansen i dine e-mails daler - hvilket sammen med for ofte udsendelser er den hyppigste grund til afmelding.

Relevans er løsningen.
Hvad er relevans? Jeg tror på at man kan definere relevans således:

Relevans = Indhold x Timing x Form

Indhold og form er noget som der ofte er fokus på i virksomhederne - eller marketingbureauerne... men timing er temmelig vigtig.

Et eksempel.
Hvor interesseret er du i barnevogne.... nej vel - eller måske står du lige for at skal have familieforøgelse - og så er du måske meget interresseret.
Hvad nu hvis du lige har fået barn og gjort dit køb af barnevogn - hvad sker der så med din interesse ??

Håber mit simple eksempel viser at det bestemt ikke er ligegyldig hvornår jeg vil forsøge at sælge en barnevogn til dig.

Du bør derfor spørge dig selv hvornår er det relevant for mine kunder at modtage mine emails.

./Claus\.
http://sites.google.com/site/forretningsplanen

No comments: