Monday, January 4, 2010

Samarbejdspartnere - 1-2-3 Kontrakt

Hvad enten du skal lave en aftale med en leverandør - eller du skal fungere som leverandør for andre bør du kraftigt overveje at få aftalen på skrift... og dermed er du igang med at lave en kontrakt.

Det er ikke lovpligtigt at du laver en kontrakt hver gang du indgår en aftale.... men jeg vil ikke råde dig til at lade være.

Lav derfor gerne et udkast til en standard kontrakt, som du kan bruge som udgangspunkt når du indgår aftaler.
Efter min mening bør følgende indgå:

- Aftale parterne - hvem indgår aftaler med hvem
- Specifikation af den aftalte leverance - hvad skal leveres
- Emballage og forsendelse - hvordan skal varen leveres
- Leveringstid og -sted - hvornår skal der leveres
- Garanti og service - hvad dækkes og hvor hvordan ydes der service
- Forsikringer - hvordan er varen forsikret og af hvem
- Pris og betaling
- Opsigelsesfrist - hvordan kommer du eller modparten ud af aftalen
- Behandling af tvister - hvordan afgøres en uenighed
- evt. enerettigheder og hemmeligholdelse


Jeg vil dog foreslå at du løber dine kontrakter gennem din advokat - for sådan en har du naturligvis tilknyttet som konsulent til din virksomhed..... ellers vil det klart være mit råd at du får det.

Claus Handberg

Fandt du denne blog relevant og interessant, så link til den fra din hjemmeside eller blog så andre også kan finde den.
Indsæt følgende link på din hjemmeside/blog.

Iværksætter? - Klik forbi bloggen om forretningsplaner og find inspiration til hvordan din virksomhed kan blive mere effektiv og indbringende


No comments: