Sunday, December 27, 2009

ChangeAgents - om netværk og videndeling

ChangeAgents - om netværk og videndeling

Tuesday, December 22, 2009

Markedsbeskrivelse - Start med at stille dig selv et spørgsmål...

"Hvorfor gennemfører jeg denne analyse?" og "Hvad vil jeg have ud af resultatet?"
Disse to meget simple og banale spørgsmål mangler i rigtig mange af de analyser der gennemføres.

Mange markedsanalyser ville ikke være blevet gennemført, eller måske gennemført på en anden måde, hvis nogen havde turde starte med at stille netop disse spørgsmål.
I stedet står der rundt omkring på reolerne (og ligger for mange GB harddisk plads) mange rapporter som har kostet både penge og energi - men som faktisk ikke står i fornuftig forhold til det man fik ud af at gennemfører analysen.


Planlægningsfasens betydning kan ikke overdrives. Det er nødvendigt at gennemtænke alle risici for mangler og skævheder.
Det kan da godt være at den undersøgelse du skal lave ikke kræver at den er fuldt ud repræsentativ, men det er vigtigt at tage stilling til dette i planlægningen så det bliver et bevidst valg og ikke bare noget der kom til at ske.
Det er muligt at vi kan nøjes med nogle få interviews, men du bør overveje hvad risikoen er hvis der er stor spredning på svarene.

Se også mit indlæg vedr. analyseprocessen og udbyg dette indlæg med din egen check-liste.


Claus Handberg

Fandt du denne blog relevant og interessant, så link til den fra din hjemmeside eller blog så andre også kan finde den.
Indsæt følgende link på din hjemmeside/blog.

Iværksætter? - Klik forbi bloggen om forretningsplaner og find inspiration til hvordan din virksomhed kan blive mere effektiv og indbringende
Forretningsplan - fastlæg dine mål på den rigtige måde...

I enhver forretningsplan er det nødvendigt at fastlægge sine mål så konkret som muligt - og du vil opleve at denne øvelse med at fastlægge mål vil vende tilbage år efter år.
Så du bør derfor sørge for at give dig selv de bedste kort på hånden til denne opgave.

Øvelsen er god og skal gennemføres men selve fastlæggelse af målene, derimod, kan der oftest sættes spørgsmålstegn ved.
I mange forretningsplaner er usikkerheden i målene stor.
Forudsætningerne for den forventede omsætning og omkostningsstruktur er altid forbundet med en større eller mindre usikkerhed, og selv om nogle af de basale forhold estimeres rigtigt er der altid mulighed for uforudsete ændringer i kundernes efterspørgsel og præferencer.
Så mange virksomheder ender ofte med at beregne deres fremtidige mål udelukkende ud fra historiske data - i mangel af bedre.
.... det svarer lidt til at styre sin bil udelukkende ved at se i bagspejlet !!


Der er alt for mange eksempler forretningsplaner hvor der opstilles mål om ekspansion og vækst med xx procent uden nogen som helst begrundelse - eller en begrundelse som ikke hænger sammen med de øvrige opstillede planer for salgsaktiviteter og markedsføringsinvesteringer.
Målet - hvis du vil bryde dette mønster - må derfor være at erstatte denne rutineprægede målformulering med en ny og mere holistisk måde at tænke på.

En måde at gøre dette på at ved contengency-planning - eller på dansk "plan B".
Plan B opstår altid når en eller anden i lokalet stiller spørgsmålet.... "Hvad nu hvis...?"
Det er absolut ikke noget dumt spørgsmål og jo flere "Hvad nu hvis...?" du kan tage hensyn til i din målfastsættelse jo stærkere en forretningsplan er du igang med at bygge.

Claus Handberg

Fandt du denne blog relevant og interessant, så link til den fra din hjemmeside eller blog så andre også kan finde den.
Indsæt følgende link på din hjemmeside/blog.

Iværksætter? - Klik forbi bloggen om forretningsplaner og find inspiration til hvordan din virksomhed kan blive mere effektiv og indbringende
Organisation - Rigtige ledere stiller rigtige spørgsmål

En måde at gøre din virksomhed stærkere på er som leder at stille de rigtige spørgsmål til dine ansatte eller samarbejdspartnere.

Ledelse handler om mennesker og i høj grad om kommunikation. Men dem der tror at der er tale om envejskommunikation skal nok til at træde ind i det nye årtusinde temmelig hurtigt.
I stedet for at fortælle dine medarbejdere hvordan alting skal gøres viser erfaringen at resultaterne ved at stille de rigtige spørgsmål er langt bedre.
Ved at stille de rigtige spørgsmål hjælper du dine medarbejdere til selv at finde den rigtige løsning.


Her taler jeg naturligvis ikke om tilfældige spørgsmål (Hvad synes du selv ?? er f.eks. ikke motiverende for nogen....).
Jeg tænker på spørgsmål som motivere og inspirere dine folk til at tænke i nye baner.
Disse spørgsmål kaldes også for empowerment-spørgsmål.

De mest effektive empowerment-spørgsmål skaber værdi på én eller flere af de følgende måder:

1 De skaber klarhed
"kan du forklare lidt mere om denne situation?"

2 De opbygger bedre samarbejdsrelationer
I stedet for en bemærkning som "nåede du dit salgsmål?" så spørg i stedet "hvordan er det gået med salget?"

3 De hjælper folk til at tænke analytisk og kritisk
"hvad er konsekvenserne af at følge denne rute?"

4 De inspirere folk til at reflektere og se ting på nye og uforudsete måder
"Hvorfor fungerede det her?"

5 De opmuntrer til banebrydende tænkning
"Kan dette gøres på andre måder?"

6 De udfordre etablerede antagelser
"Hvad tror du at du mister ved at begynde at dele ansvaret for implementeringsprocessen?"

7 De giver ejerskab til løsningerne
"Hvad vil du, baseret på din erfaring, foreslå at vi gør her?"

Husk at hvis du som leder eller ejer af virksomheden begynder at stille denne type spørgsmål - er du igang med at skabe en kultur der netop indbyder til spørgsmål.
Og din virksomhed er kommet et skridt videre ift. at blive udviklingsparat - noget som ingen vel er i tvivl om bliver krævet i en fremtid.....


Dette indlæg er skrevet med inspiration fra Berlingske nyhedsmagasin juni 2009.


Claus Handberg

Fandt du denne blog relevant og interessant, så link til den fra din hjemmeside eller blog så andre også kan finde den.
Indsæt følgende link på din hjemmeside/blog.

Iværksætter? - Klik forbi bloggen om forretningsplaner og find inspiration til hvordan din virksomhed kan blive mere effektiv og indbringende
Monday, December 21, 2009

Markedsbeskrivelse - Som man spørger, får man svar

Står du overfor at skal gennemfører en analyse af dit marked - eller for den sags skyld et hvilket som helst andet område er der et spørgsmål som du ikke lipper uden om.
Nemlig - "hvordan skal jeg spørge..?"
Typisk vil du skulle vælge om du vil spørge kvantitativt (spørge mang men ikke så dybt) eller kvalitativt (spørge dybt men ikke så mange)Erfaring viser at virksomheder ofte hælder til den kvalitative del, fordi man herigennem får indsamlet hårde fakta som f.eks. - 10% af brugerne vil heller have den i rød.
Tal som herefter hurtigt kan omsættes til handling i virksomheden.
Men det er væsentligt at huske at med en kvantitiativ analyse får man kun de svar som man selv spørger efter - dvs. hvad nu hvis der var svar derude som var endnu mere relevante (og indbringende) end dem du selv kunne komme i tanke om da du lavede dit spørgeskema.

Hvad kan den kvalitative analyse bidrage med.
Kvalitative undersøgelser giver en bred, nuanceret og kompleks viden som man kan bruge til at opnå en øget viden og en større forståelse for det som du vil analyserer.
Resultatet vil ofte vise en bred vifte og et "rod" af holdninger, meninger og værdier, som i nogen grad herefter kan systematiseres, men som i høj grad vil kunne inspirere dig.
Men resultatet er ikke skematisk, som det er efter en kvantitativ analyse, og derfor kan det være svært at omsætte den nye viden til konkrete tiltag, og det er nok der den kvalitative analyse har sin største udfordring.
Men ønsker du at gennemfører en undersøgelse hvor du kommer i tæt dialog med dine kunder/brugere så er det bestemt værd at overveje også at gennemfører kvalitative analyser.

Claus Handberg

Fandt du denne blog relevant og interessant, så link til den fra din hjemmeside eller blog så andre også kan finde den.
Indsæt følgende link på din hjemmeside/blog.

Iværksætter? - Klik forbi bloggen om forretningsplaner og find inspiration til hvordan din virksomhed kan blive mere effektiv og indbringende
Sunday, December 20, 2009

Marketing - SOM ...den nye dreng i klassen

Social Media Optimisation (SOM) bliver svært at komme udenom for fremtidens virksomheder når det gælder markedsføring på Internettet.
Og for mikro virksomheder og iværksættere kan det at behærske denne diciplin være en super omkostningseffektiv måde at få spredt budskabet om sin eksistens.

Social Media er betegnelsen for den type af netværk som er mest udbredt i form af sider som Facebook, Twitter og MySpace.
Men hvor starter man som iværksætter med at få skabt en platform for at arbejde med SOM ?
Her kommer 3 gode råd til hvordan du kommer i gang.


1
Få dit firma navn registreret - og dermed også beskyttet - på divers sociale medier (du ved aldrig hvilken en af dem der bliver næste generations 'Facebook' succes).
Gør også dette selvom du ikke har planer om at være tilstede i alle de forskellige netværk.
På http://namechk.com kan du tjekke om dit navn er registreret som brugernavn på mere end 100 sociale netværk.
Siden er forøvrigt et glimrende sted at starte for at udvælge de rigtige netværk at være tilstede på.

2
Lav en plan - og husk at bare fordi alle kender Facebook er det ikke nødvendigvis det mest rigtige sted for dig at oprette en virksomhedsprofil.
En del eksperter på området opfordre faktisk til at du starter med 3-5 små og mere målrettede netværk og så derfra opbygger din platform.
Husk brugerne er på de forskellige netværk af forskellige årsager - du bør derfor tænke over hvordan du også tilgår dem på forskellig måde.
Hvis du skal opdatere mange netværkssider kan du tjekke service side ping.fm som kan opdatere mere end 40 forskellige netværk fra samme side.

3
Husk at forbinde dine forskellige netværk, så brugere på tværs af netværkene ser dine samlede netværks aktiviteter.
De fleste erfaringer viser at denne type cross-promotion på tværs af forskellige sociale medier giver en samlet større værdi af SOM.


Claus Handberg

Fandt du denne blog relevant og interessant, så link til den fra din hjemmeside eller blog så andre også kan finde den.
Indsæt følgende link på din hjemmeside/blog.

Iværksætter? - Klik forbi bloggen om forretningsplaner og find inspiration til hvordan din virksomhed kan blive mere effektiv og indbringende
Salg - hvad fatter gør er altid det rigtige....

Band-wagon princippet eller socialt bevis - kært barn har mange navne.
Men fakta er at når alt kommer til alt drejer det sig om at det altid er en fordel når man skal sælge at du kan henvise til at andre har købt - og helst at de har være tilfredse med det...

Tænk bare på hvad du selv gør når du skal købe på nettet - lige ind og tjekke hvad andre har sagt om varen eller leverandøren.


Men det er ikke kun på nettet at dette eksistere.
Når du ser folk stå i kø til en restaurant eller et diskotek, og du tænker, at så er den restaurant nok god. (Det er også derfor mange diskoteker lader folk stå og vente i kø udenfor, selvom der er halvtomt indenfor.)

Det er også socialt bevis, når McDonald’s skriver “Billions and billions served”. Så må det da være godt!

Eller den sektion på Amazon der siger “What Do Customers Ultimately Buy After Viewing This Item?” – den giver folk lyst til at købe den samme bog som de fleste andre køber.
Bestseller-lister er et andet klassisk eksempel, både for bøger, musik, og andre produkter. Når først en bog kommer på bestseller-listerne, så er den garanteret at sælge mange mange eksemplarer.

Så hvis du også tror på effekten af det sociale bevis er det bare med at finde ud af måder du kan gøre brug at dette ift. din forretningsidé.

Du kan f.eks. komme med en lang liste af referencer og udtalelser. Alene det at du har mange, mange udtalelser, øger det social bevis. Jo flere jo bedre.

Du kan også sige at “så og så mange har allerede tilmeldt sig kurset” – gå ikke glip af noget! Det får folk til at melde sig ind.

Eller du kan sige at “80% af deltagerne på kurset vælger at tage begge specialemoduler i stedet for bare det ene”. Det skulle gerne få endnu flere til at tage begge specialemoduler, fordi det gør alle de andre jo.
Eller du kan bare sige “mit bedst sælgende produkt”, og det vil med garanti øge salget.
Eller du kan vise priser du har vundet, presse-omtale, og andet, der viser at andre synes du er værd at bruge penge på.

Kort sagt: Hvis andre synes det, så er det nok rigtigt

Claus Handberg

Fandt du denne blog relevant og interessant, så link til den fra din hjemmeside eller blog så andre også kan finde den.
Indsæt følgende link på din hjemmeside/blog.

Iværksætter? - Klik forbi bloggen om forretningsplaner og find inspiration til hvordan din virksomhed kan blive mere effektiv og indbringende
Friday, December 18, 2009

Salg - hvorfor køber dine kunder ?

Det er jo logik for perlehøns at hvis du skal sælge noget, må der være nogne i den anden ende der vil købe.
Men ofte bliver virksomheder så fokuseret på at optimere deres salg at de glemmer at sætte sig i deres kunders sted og optimere på kundens køb.
Nedenståen inspiration har jeg fundet hos www.iff.dk i en artikel der beskriver syv købsrationaler - prøv at tænke over hvilke rationaler dine kunder køber efter....


Center for Kulturanalyse (CKA) har gennemført et større etnografisk studie og kortlagt hvordan forskellige forbrugere køber ind, samt deres argumenter for at handle som de gør.
Følgende rationaler bekskriver de forskellige indkøbspraksisser.

#1. Tid
#2. Økonomi
#3. Logistik
#4. Oplevelse/fornøjelse
#5. Sundhed
#6. Moral
#7. Social interaktion

Der vil altid være flere rationaler på spil i en enkelt indkøbssituation.
Det kan f.eks. være vigtigt at handle billigt (rationalet økonomi) og tidsbesparende (rationalet tid) samtidig med, at man kan vælge økologiske produkter (rationalet sundhed eller moral).

For mig er disse rationaler at godt redskab til at vurdere din idé og tanker omkring salget af dine produkter.
For hvilke af disse rationaler understøtter eller vil du understøtte i din forretningsmodel ?


Claus Handberg

Fandt du denne blog relevant og interessant, så link til den fra din hjemmeside eller blog så andre også kan finde den.
Indsæt følgende link på din hjemmeside/blog.

Iværksætter? - Klik forbi bloggen om forretningsplaner og find inspiration til hvordan din virksomhed kan blive mere effektiv og indbringende
Wednesday, December 16, 2009

Idégrundlag - brugerdrevet innovation

Har du lavet et reality-tjek på din idé ??

En metode til at teste din idé af er ved at bringe den til live blandt rigtige mennesker, men faktisk er denne metode også ganske god til ikke bare teste men også skabe nye idéer.
For en virkelig god idé udspringer ofte af den evne til at afhjælpe et problem eller gøre ting mere effektivt for folk.
Denne tænkning er ikke ny, men har fået lidt ny liv gennem det nye buzz-word "Brugerdrevet Innovation"

Her kommer et rigtig godt eksempel på at brugerdrevet innovation kan ligge og vente lige om hjørnet....

Toiletterne i Amsterdams lufthavn.
Indgangspartiet til disse er formet som en spiral, man går igennem, før man havner på toilettet. Herfra er der indgang til de små toiletkabiner.
Det smarte ved denne idé er, at man - når man er mommet ud fra wc-besøget og har vasket sine hænder - ikke behøver at røre ved et håndtag for at komme ud af lokalet igen. Mange er i disse dage bekymret for at skulle berører ting på et offentligt toilet, fordi man ved at ikke alle har lige god hygiejne.
Problemet er løst æstetisk og ganske low-tech..... ;-)

Dette indlæg er skrevet med inspiration fra http://www.iff.dk/

Claus Handberg

Fandt du denne blog relevant og interessant, så link til den fra din hjemmeside eller blog så andre også kan finde den.
Indsæt følgende link på din hjemmeside/blog.

Iværksætter? - Klik forbi bloggen om forretningsplaner og find inspiration til hvordan din virksomhed kan blive mere effektiv og indbringendeMonday, November 16, 2009

Finansiering - hvad skal jeg tage på?

OK indrømmet dette indlæg har ikke så meget at gøre med hvad du skal skrive i din forretningsplan.....
... men mere om det afgørende møde når du skal præsentere din plan første gang.

Stephanie Balmer har på sin blog (www.stephaniepalmer.com) skrevet følgende gode råd til os..


Hvad du tager på er et kritisk element i det førstehånds indtryk som du efterlader
Men hvor mange tanker har du egentlig givet din garderobe ?

Uanset om du er mand eller kvinde, er det en god investering at få råd fra en ekspert.
Den rigtige personlige konsulent, stylist eller personlige shopper kan hjælpe dig med at finde det tøj der både passer godt, ser godt ud til dig og
er velegnet til de events eller møder som du skal deltage i..... og faktisk kan de også tage højde for de ting som du allerede ejer.

En time med en garderobe specialist kan gøre din gennemslagskraft markant bedre og give dig en forståelse for hvordan du kan bruge din garderobe til at
skabe det rigtige førstehånds indtryk du gør i lokalet.


Claus Handberg

Fandt du denne blog relevant og interessant, så link til den fra din hjemmeside eller blog så andre også kan finde den.
Indsæt følgende link på din hjemmeside/blog.

Iværksætter? - Klik forbi bloggen om forretningsplaner og find inspiration til hvordan din virksomhed kan blive mere effektiv og indbringende


Tuesday, November 3, 2009

Finansiering - tid til kapitaltilførsel?

Penge!....(har du penge så kan du få - har du ingen så må du gå...!)
Ingen hemmelighed at opstart af virksomhed (eller overtagelse af en eksisterende virksomhed) kræver penge, kapital, finansiering....
Men det er svære tider med et meget snævert og pesismistisk udsyn fra dem vi normalt vil henvende os til - nemlig bankerne.
Så mangler du kapital til din opstart, skal du til at tænke alternativt.


Men nye tanker kræver at du afsætter tid. Med andre ord kræver en kapitaltilførsel også tid - og jo mere tidspres, du arbejder under i denne process, des ringere bliver resultatet ofte.

Men hvor skal jeg gå hen, når banken ikke vil gå hele vejen ??

DVCA
DVCA er en forkortelse for Dansih Venture Capital and Private Equity Association (tyg lige lidt på det navn..).
DVCA er en brancheforening stiftet i år 2000. Foreningens medlemmer repræsenterer en bred vifte af investorer i Danmark - fra individuelle business angles over ventureselskaber til institutionelle investorer samt associerede medlemmer.
www.dvca.dk under menuen "medlemmer" findes lister med links til kapitalfonde, rådgivere og business angles.

Vækstfondend
Vækstfonden er en statslig investringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 3.500 danske virksomheder for et samlet tilsagn på over 6,5 milliarder kroner.
Målet er at hjælpe perspektivrige virksomheder der har behov for at rejse risikovillig kapital til vækst.
Du finder vækstfonden på www.vf.dk


Claus Handberg

Fandt du denne blog relevant og interessant, så link til den fra din hjemmeside eller blog så andre også kan finde den.
Indsæt følgende link på din hjemmeside/blog.

Iværksætter? - Klik forbi bloggen om forretningsplaner og find inspiration til hvordan din virksomhed kan blive mere effektiv og indbringende


Monday, November 2, 2009

Personlig ressourcer og mål - Er du en skaber eller en sælger?

Har du nogen siden stillet dig selv spørgsmålet hvilken type du tilhører? - jeg havde ikke indtil for ganske nyeligt og det satte nogle ting i perspektiv for mig.

Hvilken af de to typer du tilhører, bestemmer, hvor du får mest ud af at lægge din energi, og dermed hvor du kan tjene mest.

Jeg selv er mere skabende end sælgende.
Jeg elsker at tænke skabnede tanker, se sammenhænge og nå ja, skriver masser af tips og små artikler til hvordan ting kan føres ud i livet.

De penge jeg tjener via nettet stammer fra reklamer på mine hjemmesider, som jeg forsøger at gøre så relevante for dig som besøger min blog ;-)

Andre tjener mest på at videresælge produkter, som atter andre har skabt.

Ingen af delene er mere rigtig end andre, og du kan sagtens kombinere de to ting, selv om du skulle hælde mere til den ene type end den anden.
Men det giver fokus i mine aktiviteter at vide hvilken type jeg selv tilhører.

Hvilken type er du ??


Claus Handberg

Fandt du denne blog relevant og interessant, så link til den fra din hjemmeside eller blog så andre også kan finde den.
Indsæt følgende link på din hjemmeside/blog.

Iværksætter? - Klik forbi bloggen om forretningsplaner og find inspiration til hvordan din virksomhed kan blive mere effektiv og indbringende

Sunday, November 1, 2009

Organisation - Brug dit netværk

Som en del af din organisations beskrivelse i forretningsplanen, bør du forholde dig til hvilke netværk du vil indgå i og hvad du vil bruge dem.

Det er ofte gennem dit netværk, at du finder dine første kunder, men et netværk kan også bruges til idéudveksling, sparring, opbakning,udveksling af kontakter m.m..
Det gode netværk kan bestå af tidligere kolleger, andre nye iværksættere, samarbejdspartnere, konkurrenter, venner osv.

Sådan udbygger du dit faglige netværk
Du kan f.eks. melde dig ind i erfa-grupper (erfa står for erfaring) eller starte dit eget netværk med selvstændige i dit område.
Og som altid får du masser af muligheder frem hvis du søger på relevante netværk via Google..... kunsten er ikke at finde netværk men at finde dem der kan give dig noget (relevans !!!).


Brug Konkurrenterne - skån vennerne
Du skal ikke være bange for at gå i netværk med konkurrenter.
Selvom I måske kæmper om nogle af de samme kunder, vil du også opdage, at I kan lære en masse af hinandens erfaringer.
Men det er klart at I aldrig vil komme til at dele alle guldkorn med hinanden...

Kurser og messer
Du bør holde øje med, hvad der er af relevante kurser, seminarer, messer og den slags inden for dit forretningsområde.
Min erfaring er dog at selve netværksdele ved sådanne arrangementer oftest består i et fælles område hvor der serveres kaffe - hvilket jeg ikke opfatter som de mest optimale rammer for at skabe nye netværk.
Det kræver også at du selv er opsøgende og forsøger at skabe nogle kontakter.

Skab også netværk, når du har fri
At skabe netværk er lidt af en livsstil.
Du skal vænne dig til at tænke i netværk, både på arbejde og i fritiden.
Alt fra naboer og sportskammerater til rejsefæller og festdeltagere kan være potentielle kunder og støtter i dit netværk.
På den måde vil dit faglige netværk med tiden blive større og større - men størrelse vil aldrig slå kvalitet, så bliv ikke frusterert over at naboen har flere i netværket end dig - så længe du har et relevant et af slagsen.


Driv ikke rovdrift på familie og venner
Når du starter som selvstændig, vil en stor del af din verden fremover handle om din virksomhed.
I perioder med meget arbejde og usikkerhed vil du få brug for din families og dine venners overbærenhed og støtte.
Omvendt skal du i andre perioder huske, at din familie og dine venner måske ikke nærer den samme iver og interesse for din virksomhed, som du selv gør.
Der skal også være plads til at tale om andre ting.


Claus Handberg

Fandt du denne blog relevant og interessant, så link til den fra din hjemmeside eller blog så andre også kan finde den.
Indsæt følgende link på din hjemmeside/blog.

Iværksætter? - Klik forbi bloggen om forretningsplaner og find inspiration til hvordan din virksomhed kan blive mere effektiv og indbringende


Organisation - hvad skal med i forretningsplanen?

I din forretningsplan skal du beskrive hvordan din virksomhed skal organiseres

Organisering er imidlertid mange ting - alt lige fra hvordan skal opgaverne fordeles (hvis du kun er dig selv er det ikke så svært at svare på).
Vil du benytte dig at partnere til nogle eller flere af dine opgaver.


Men organisering er også hvor din virksomhed skal bo - og hvad din forreningsidé vil kræve af indretning, lokaler m.m.

Endelig er der også de mere faktuelle ting omkring hvordan din virksomhed registreret, ejerforhold og hvilke rådgivere der er tilknyttet i form af advokater, revisorer, banker o.l.

På www.startvaekst.dk angiver de denne liste som punkter du bør dække af i dit afsnit omkring organisation:

- Virksomhedens navn og adresse
- Hvilken virksomhedsform skal vælges?
- Ejerforhold
- Bankforbindelse
- Revisor
- Lokaleforhold
- Nødvendige anskaffelser og inventar
- Nødvendigt lager
- Forretningspolitikker (pris, kunde, personale, betalingsbetingelser)
- Beskrivelse af arbejdsgange (regnskab, varebestilling, telefonpasning)
- Forsikringer
- Netværk og sparringpartnere


Claus Handberg

Fandt du denne blog relevant og interessant, så link til den fra din hjemmeside eller blog så andre også kan finde den.
Indsæt følgende link på din hjemmeside/blog.

Iværksætter? - Klik forbi bloggen om forretningsplaner og find inspiration til hvordan din virksomhed kan blive mere effektiv og indbringende


Tuesday, October 27, 2009

Økonomi - Følg op på dine debitorer

Dette indlæg er kort, klart og indbringende....!

Som iværksætter har du altid travlt og meget at se til - og økonomi og regnskab står sikkert ikke øverst på din interesseliste (ved at det er tilfældet for rigtig mange iværksættere)
MEN fastlæg allerede NU (altså lige nu) en procedure for hovrdan du vil følge op på dine debitorer - altså dem der skylder dig penge.

Hvornår sender du fakturaen? - hvorfor ikke sende den samme dag som ordre er lukket eller måske dagen efter - ingen grund til at det er dig der skal yde en ekstra kredit, bare fordi du ikke lige fik sendt faktura.
Sørg også for at have styr på en rykker procedure for hvordan og hvornår folk der ikke betaler til tiden skal rykkes.
Der ligger rigtig mange penge gemt i at have styr på dette !!!

Husk at skrive dine procedure for dette ind i din forretningsplan - for bankfolk og andre investorer kan rigtig godt lide at se at du har styr på at få kradset penge ind....


Claus Handberg

Fandt du denne blog relevant og interessant, så link til den fra din hjemmeside eller blog så andre også kan finde den.
Indsæt følgende link på din hjemmeside/blog.


Iværksætter? - Klik forbi bloggen om forretningsplaner og find inspiration til hvordan din virksomhed kan blive mere effektiv og indbringende


Wednesday, October 21, 2009

Marketing - Sådan får du relevante links helt gratis!

Hvorfor vil du gerne have links?
Ja jeg ved hvorfor jeg gerne vil have links. Jeg vil gerne have mere trafik på min blog, for det er alt andet lige noget sjovere at lave indlæg når man ved at der er nogen i den anden ende der faktisk læser det jeg skriver....
Hvis du eller andre linker til min blog - kan det være at nogle af dem der besøger Jeres sider også vil synes at min blog er et besøg værd.
Og så må vi naturligvis ikke glemme at Google betragter min blog som mere relevant hvis andre linker til den.

Hvorfor vil DU gerne have links ?.....

Nå men faktum er at det er tidskrævende arbejde at sende link-forespørgsler ud.
Ville det ikke være fantastisk, hvis andre websites linkede til dig uden først at blive spurgt?
Lyder det umuligt? Det er det ikke. Her er række gode måder, du kan få det til at ske på.


Gode råd

 • Gør det klart på websitet, at du gerne vil have, at folk linker til dig – bed dine besøgende linke til dig
 • Gør det let for folk at linke ved at skrive link-koden til dem (med dine vigtigste søgeord i link-teksten).
 • Fortæl hvorfor de skal linke til dig: ”Hvis du fandt denne side nyttig, så link til den så andre kan finde den.”
 • Tag del i online diskussionsgrupper og fora. Ikke nok med at du lærer, men du vil også blive genkendt og kan få øje på de brugere, der virkelig rykker.
 • Skriv artikler til andre websites – e-magasiner, informations-sider, medie-sider og endda artikel databaser. Dette virker rigtig godt. Du kan finde sider der modtager artikler ved at lave en google søgning på f.eks. ”indsend artikel”, dette giver mange tusinde resultater. Brug noget tid på at lede efter niche e-magasiner og nyhedsbreve der relaterer sig til dit marked, undersøg hvad type indhold de normalt publiserer og indstil din skrivestil efter deres stil.
 • Lav godt indhold. (Ok, indrømmet, det er et gammelt trick, men det virker stadig). Bare bliv ved med at skrive interessant, spændende indhold. En dansk skribent der har vist sig god til dette er Jes Dorph Pedersen på http://blog.tv2.dk/. Her har han, med (ok, et kendt navn) og velskrevet indhold, skaffet sig over 100.000 besøgende på 14 dage.
 • Når du finder reelt brugbare ressourcer, så skriv en kort, positivt anmeldelse sammen med et link. Publiser det på dit website og klik på det, bare for at være sikker på, at dem du linker til, kan se at du gør det.
 • Larry Chase fra ”Web Digest for Marketers” skriver et månedligt nyhedsbrev som anmelder 10 websites – du kan finde det på http://www.wdfm.com/. Et par dage efter han har udsendt sit nyhedsbrev skriver han til de 10 websites og giver dem tilladelse til at citere hans anmeldelse tilgengæld for et link til hans website.

Nogle gange bliver vi for fastlåst i vores forsøg på at udsende forespørgsler på links.
Tag en pause og overvej om der er andre måder du - frivilligt! - kan få folk til at linke til dig. Det er tid vel brugt.

Held og lykke !


Claus Handberg

Fandt du denne blog relevant og interessant, så link til den fra din hjemmeside eller blog så andre også kan finde den.
Indsæt følgende kode på din hjemmeside/blog.


Iværksætter? - Klik forbi bloggen om forretningsplaner og find inspiration til hvordan din virksomhed kan blive mere effektiv og indbringendeForretningsplanen - her finder du gratis hjælp og eksempler...

En forretningsplan er en af de vigtigste dokumenter, der både giver et indtryk af din virksomhed som en helhed og viser din virksomheds evne til at generere afkast af den investerede kapital i fremtiden.

Der findes mange eksempler på at store erhvervsvirksomheder engagere konsulentfirmaer til at formulere og dokumentere en detaljeret forretningsplan, som kan bruges til at rejse kapital eller på anden måde finansiere projekter.

Et af de vigtigste mål for din forretningsplan er at markedsføre din forretningsidé effektivt overfor bankfolk og dine sandsynlige investorer.
Derfor skal din forretningsplan være i stand til at omhyggeligt præsentere alle aspekter af forretningsidéen.

Vi som - iværksættere og mikrovirksomheder - kan ikke som de store spillere i erhvervslivet bruge store summer på forretningsplaner.
Derfor afhænger forretningsplanen som oftes af at du selv kan gennemtænke denne - eller finde gratis vejledning.

Denne blog er et eksempel på et sted med gratis vejledning - amino.dk et andet.
Men i dette indlæg vil jeg henvise til hjemmesiden bplans.com
Denne hjemmeside har flere bud på forretningsplaner for forskellige kategorier af virksomheder.
Forretningsplanerne er frit tilgængelige på hjemmesiden

Din forretningsplan er et af de første dokumenter, der bør skabes for din virksomhed - og opgaven har derfor brug for stor opmærksomhed fra din side som iværksætter.
Efterfølgende kan forretningsplanen også bruges effektivt som en tracker til at spore konkrete milepæle i virksomheds vækst mod dine forventede mål.

Claus

Monday, October 19, 2009

Idégrundlag - Drop undskyldningerne

Du fik en idé og den føltes rigtig.
Du har nu arbejdet med idéen og den er ved at blive så konkret, at den skal beskrives og måske prøves af i virkelighedens verden.

Men hvad er nu det. Er der er begyndt at dukke tvivl op hos dig?
Du er ikke den første der oplever dette (jeg har selv været der alt for ofte...)
Det er meget typisk for iværksættere at der i denne fase begynder at dukke forskellige undskyldninger op, for ikke at tage næste skridt.
Jeg har her prøvet at beskrive nogle af de typiske - og måske sende dig i retning af hvor du kan finde værktøjer til at 'dræbe' dine undskyldninger.


Bøvl med skat og moms
Når du skal til at starte din egen virksomhed op, er bøvlet med skat og moms sandsynligvis en af de største barrierer, du ser foran dig. Der er der ingen grund til, for der er masser af steder at hente vejledning og hjælp.
Væksthuset kan hjælpe
De regionale væksthuse tilbyder iværksættere gratis hjælp med alt fra moms, bilag, skattebetaling, bogføring, kassekladde, opkrævning af moms, indbetalingskort, ATP, debit og kredit, kontoplaner, debitorer osv. Kontakt dit lokale væksthus på 70 15 16 18.


Uoverskuelig administration
Udover skatte- og momsspørgsmål har den øvrige administration tendens til at blokere for det videre udsyn. Administration af en mindre virksomhed er imidlertid noget, du for forholdsvis små penge kan betale dig fra. Alternativt kan du udarbejde dit eget system for at klare det.


Usikkerhed
Det er kun naturligt, hvis du fornemmer en ny usikkerhed og tilbageholdenhed, når du står overfor at skulle realisere din ide og delagtiggøre andre (fremmede) i dine planer.
Men kast usikkerheden væk og spræng de barrierer der forhindre dig i at få idéen realiseret.
Feedback gør det videre arbejde med forretningsplanen meget lettere og mere realistisk og praktisk orienteret, da feedback fra interessenter, netværk, fremtidige kunder/brugere m.fl. som oftest gør barriererne konkrete og håndterlige.


Holder din idé?
Nåe en af de nedenstående dårlige undskyldninger dukker op hos dig - så er det tid til at få idéen afprøvet...
"Jeg er ikke helt klar endnu"
"Produktet/ydelsen er ikke færdig"
"Jeg kan ikke gå ud til kunderne endnu - det virker for useriøst"
"Jeg ved ikke rigtigt, hvad min arbejdsgiver, min kone/mand/kæreste og venner vil sige"
"Hvad med service, garanti osv. ved at levere ydelsen".

Claus´


Sunday, October 18, 2009

Økonomi og budgetter - er krudtet vådt eller tørt....?

Nu skal du sætte tal på de planer, du har beskrevet i forretningsplanen.
Det er her du får svar på om dine planer er rentable og kan lade sig gøre, eller om der ændres på din forretningsidé og koncept.

Jo mere specifik og konkret du har været i din beskrivelse af forretningsplanen, jo mere nøjagtige budgetter kan du udarbejde.
For at være sikker på, at budgetterne er realistiske, kan det være en fordel at benytte en revisor eller en anden person med kendskab til den branche du vil starte indenfor.

For at du har et godt beslutningsgrundlag skal du udarbejde 4 typer af budgetter:

- Privatbudget: Hvor mange penge skal du have for at dække de daglige udgifter. Kan din økonomi eventuelt klare en lønnedgang for en periode?? Lav en opgørelse over dine udgifter og regn ud, hvor mange penge du minimum skal tjene.

- Etableringsbudget: Hvad koster det at starte din virksomhed. Hvilke anskaffelser er nødvendige.

- Driftsbudget: Hvilke indtægter og udgifter forventer du, der kommer i din virksomhed, når den er startet.

- Likviditetsbudget: Viser hvordan pengeforskydning i din virksomhed vil være måned for måned. Du får overblik over betalingsstrømmen og kan sikre, at du ikke pludselig står med en tom pengekasse.


Inspiration til dette indlæg er hentet fra http://www.startvaekst.dk/forretningsplan

Claus


Saturday, October 17, 2009

Forretningsplan - Når du har lavet forretningsplanen...så lav den igen

Med en færdig forretningsplan i hånden kan du nu tage kontakt til banker, investorer og mulige samarbejdspartnere.
Men det er vigtigt for dig selv og din troværdighed, at den er fyldestgørende og gennemarbejdet.

.... hmm - eneste problem er at en forretningsplan aldrig er færdig!

Men det er rigtig at på et tidspunkt er planen så god som den kan blive lige nu - og god nok til at vise til andre.
Du bør dog løbende sætte tid af til at 'besøge' din plan igen, for at se om nogle af dine forudsætninger er ændret.
Måske er du blevet klogere, måske er der dukket nye potentialer op.

Forretningsplanen er et dynamisk dokument som du minimum bør opdatere en gang om året.

Husk - du skriver ikke planen for bankens skyld med for at din virksomhed kan blive mest mulig effetktiv og indbringende.


Claus


Friday, October 16, 2009

Produktet - hvad er det præcist du sælger?

Det som du - og din virksomhed - overleve på, er det produkt eller ydelse din virksomhed tilbyder.
Husk at dit produkt ofte er mere end et varenummer i din lagerliste, måde du sælger på, måde du levere til kunde, måden du servicere kunden er også en del af dit produkt.
Husk derfor at få hele din værdikæde beskrevet i din forretningsplan..... og ikke mindst i din prissætning af produktet.


Produktet er helt centralt i din forretning. Der er derfor også en række punkter der skal være helt på plads for dem der læser din forretningsplan.
Du skal præcis vide, hvad det er for et produkt, du tilbyder, og hvilket behov produktet dækker.

I din forretningsplan skal du derfor besrkive følgende omkring produktet:

- Hvilke produkter eller ydelser tilbyder din virksomhed?
- Hvilke behov dækker du hos kunden?
- Hvordan skiller dine produkterne sig ud fra konkurrenternes?
- Produktets købsfrekvens (hvor ofte købes der) og levetid
- Priskalkulationer og dækningsbidrag (sørg for at få så meget for dit produkt som muligt)
- Hvem skal være dine leverandører?
- Distributionsformen og salgskanaler (hvor kan kunden købe dit produkt)?
- Eventuel brancheforening
- Branchens udviklingsmuligheder (fakta og tendenser der beskriver potentialet i dit produkt/ydelse)


Inspiration til dette indlæg er hentet fra http://www.startvaekst.dk/forretningsplan


Claus


Tuesday, October 6, 2009

Forretningsplanen - Nyttige links - UPDATE

Har netop tilføjet endnu flere nyttige links til sider hvor du kan finde inspiration og brugbare værktøjer til optimering af din forretningsplan.
Se den komplette liste her -> (http://sites.google.com/site/forretningsplanen/nyttige-links)

Blandt de nye links er:Iværksætter:

www.ejerledere.dk
Ejerledernetværk - Få andres erfaringer og ny viden samt et forum, hvor du kan diskutere dine egne muligheder, problemer og bekymringer i absolut fortrolighed og indsigtsfuld forståelse - for dem, du diskuterer med er i samme situation som du selv er i.

www.nd.dk
Netværk Danmark - Vi vil binde dansk erhvervsliv sammen i ét stort videndelingsnetværk.

Markedsbeskrivelse:

www.google.com/alerts
Kan helt klart anbefales at du sætter en Google Alert på dine mest kritiske nøgleord og på den måde modtager e-mail hver gang disse nævnes

Markedsføring:

www.dmoz.org
Open Directory Project - her SKAL du simpelthen sørge for at din side bliver tilmeldt. Siden fungere som et directory for rigtig mange sider og specielt søgemaskinerne er rigtig glad for denne side.

www.marketleap.com
En bunke råd og værktøjer (og ja de er gratis) til at arbejde med SEO og markedsførring af din hjemmeside - virkelig umagen værd at bruge tid på.

www.mediavejviseren.dk
Oversigt over danske aviser, blade, nyhedstjenester osv.

Claus
Markedsbeskrivelse - Hvordan kan du beskrive kunderne i dine segmenter?

Beskriv dine kunder, gerne med helt almindelige ord. er de overvejende mænd eller kvinder? Hvor gamle er de? Hvilken type uddannelse har de taget? Hvor bor de? Hvad bor de i? Hvad laver de når de har fri? Hvordan ser deres familie ud?
Alle disse spørgsmål - lidt ála "Kender du type" på TV - giver dig et billede af dine kunder.

Prøv evt. at skaffe en bunke gamle blade og klip billeder ud som vil passe på dit kundesegment. Lim dem på et stykke pap. Når du er færdig har du faktisk et fysis billede af dine kunder.

Overvej samtidig hvad det er der gør at denne type kunder er interesseret i dit produkt. Hvad er det for nogle behov som kundesegmentet får dækket ved at købe netop dit produkt.

Husk også at stille det modsatte spørgsmål - hvad vil få kundesegmentet til IKKE at købe dit produkt. Hvis dit produkt eller ydelse indeholder nogle af de elementer der vil få dit kundesegment til at afstå fra at købe, bør du alvorligt overveje at ændre på dit produkt/ydelse.
Vær ikke bange for at ændre på dit produkt eller din idé så den passer bedre til dit kundesegment - du vil helt sikkert ikke fortryde det i det lange løb.

ClausFinansiering - Venturekapital, Markedsanalyse 2009

Ved udgangen af september har Vækstfonden offentliggjort en analyse af aktiviteten blandt danske ventureinvestorer.
En analyse der kunne være værd at se nærmere på, hvis du står foran at skulle rejse kapital til en forretningsidé

Analysen viser at opfølgningsinvesteringerne gik i vejret med 22 procent i 2008, mens nyinvesteringerne dykkede med 18 procent.

Kort sagt vilkårene er blevet vanskeligere for sådan nogen som dig og andre nye virksomheder, som søger at rejse venturekapital.
Så på trods af en stigning i den totale kapital der bliver investeret smitter det ikke af på lysten til at investere i tidlig-fasevirksomheder.

Dvs. at står på på spring til at etablere virksomhed har du et hårdt venturekapital marked mod dig.
Det betyder at din forretningsplan skal være endnu skarpere hvis du skal overbevise investorer om bæredygtigheden af din forretningsidé.

Se hele pressemeddelelsen og analysen her ->

Claus
Personlige mål og ressourcer - gør drøm til virkelighed

Før du tager det store skridt og kaster dig ud i at realisere din drøm, er der nogle forhold man skal overveje.
Du bør stille dig selv nogle helt personlige spørgsmål og være villig til at være 110% ærlig over for dig selv.
Hvorfor er det at du er på vej til at springe ud i en usikker fremtid som iværksætter?
Hvad er dine motiver - er de realistiske eller er det hele bare en fantasi på papir?
Er jeg klar - altså helt klar til at ofre det der skal til for at det lykkes?

Følgende bør besvares - skriv gerne dine styrker og svage sider ved hvert punkt:

- Mine personlige grunde for at starte egen virksomhed
- Min uddannelse og erfaring
- Min økonomi
- Min viden om ydelsen og produktet
- Min forventning om indtjening i det første år og tredje år
- Så meget tid forventer jeg at bruge på virksomheden
- Mine arbejdsfunktioner i virksomheden
- Hvordan skal ejerforholdene være i virksomheden
- Mine forventninger til virksomhedens fremtidige størrelse

Inspiration til dette indlæg er hentet fra http://www.startvaekst.dk/forretningsplan

Claus


Sunday, October 4, 2009

Markedsbeskrivelse - Hvor mange kunder er der og hvor potentielle er de?

Nu skal du på jagt!
Søg efter analyser og statestik der kan beskrive hvor stor dit kundesegment er. Det er jo ikke helt uvæsentligt om du taler til en gruppe på 500.000 eller 50.
Danmarks Statestik er et rigtig godt sted (og billigt) at starte. Du kan enten finde deres års udgivelser på biblioteket eller på www.dst.dk. Finder du ikke helt det du leder efter kan jeg varmt anbefale at sende dem en forespørgsel - de formidler gerne pdf-kopier af materialer for næsten ingen penge.

GallupKompas fra TNS Gallup er en anden yderst relevant kilde, som beskriver den danske befolkning og bl.a. kortlægger hvor forskellige typer er bosat i DK.

Du bør også forsøge at estimere hvor stort potentialet i de enkelte kundesegmenter du arbejder med er.
Det er rimiligt svært at være præcis omkring dette, men prøv at lave nogle antagelser og ud fra disse beregne et potentiale.
Det bedste er hvis du kan teste dine antagelser af på nogle rigtige potentielle kunder fra dit segment - på den måde får du klart det bedste indtryk af om dine antagelser er rigtige.

Overvej evt. om du har en gruppe venner på Facebook eller Twitter, der passer med dit kundesegment. Hvis du har kan du let, hurtigt og billigt stille dem nogle afklarende spørgsmål..... sværere behøver markedsanalyse altså heller ikke at være ;-)

ClausSunday, September 27, 2009

Markedsbeskrivelse - hvor mange typer kunder henvender du dig til?

Dit reklamebureau vil sikkert bruge ordet segmenter, som betyder det samme. Et segment er en gruppe af kunder der 'ser' nogenelunde ens ud og derfor kan forventes at opfører sig ens.
Prøv at tænke dit produkt igennem - at 'sælge til alle' er ikke en fordel, når du skal gøre din indsats effektiv.

Alle må gerne købe dit produkt, men find mindst én og højest tre typer/segmenter af kunder som du vil målrette dig imod.

Find inspiration til din opdeling af kundesegmenter på:
http://www.gallup.dk/vores-markedsfokus/medier/printmedier/gallupkompas/kompas-segmenter.aspx


http://www.marketingsite.dk/livsstils_segm.htm

Claus

Salg & Distribution - et smil fra Muppet ;-)

En gang i mellem er der brug for at få smilet frem selv i de alvorligste møder med dine salgsfolk.
.... eller også har du bare selv brug for et lille smil i dit arbejde med din forretningsplan.

Så klik dig lige ind på

http://www.enterprisemedia.com/cgi-bin/screener.cgi?get=00387_3.wpl

Og se dette klip med de gode gamle Mupper fra Muppet Show.

Jeg ved ikke hvad klippet hedder, men det kunne jo passende blive kaldt "Sell sell sell" (sælg sælg sælg)

Claus

Saturday, September 26, 2009

Salg & Distribution - når din værste konkurrent (heldigvis) er dig selv

Kunder betragtes ofte som en knap ressource ud fra den betragtning at - der kun er det antal kunder der nu en gang findes..... kig ud af vinduet, der er kund de mennesker uden for til at købe dit produkt.
En gang i mellem vælger de altså bare at købe deres produkter hos din konkurrent.

Hvor ofte har du ikke tænkt (som kunde) at du lige måtte tjekke prisen et andet sted eller i alle fald besøge to butikker for at sikre at du har tjekket udvalget.

Hvad nu hvis den anden konkurrent som dine kunder tjekker også kunne være dig?

Er det volapyk? - Så lad os prøve med et eksempel.

Jeg (som kunde) går på nettet (Google) og søger efter en Gibson el-guitar.
Google vender tilbage med en række e-butikker der alle sælger guitarer.
Jeg starter med at kigge på det første link Google præsentere mig for (det er jo statistisk bevist at sådan gør folk når de søger).
Det er din butik - for du har styr på din søgemaskine optimering - her finder jeg det produkt jeg leder efter.
Men jeg er typen der mindst vil se 2 bud på hvad jeg kan få, så tilbage til google og se hvad link nummer 2 byder på.
..... i dag er det nok en af dine konkurrenter, men hvad hvis du også ejede denne butik - du har jo styr på hvad der bringer gode søge resultater så hvor ikke skubbe dine konkurrenter længere ned i rækken af søge resultater !!

Kort sagt - driver du en e-butik skal du overveje at lancere flere butikker med det samme sortiment,men under et nyt nøgleordstungt domænenavn.
Prøv også at sætte prisen på dine produkter i denne butik op med 10%..... hvorfor ?
.... jo for enten har du lige fået din første butik til at fremstå som billig i markedet (altså positivt forstået) - eller også tjener du blot 10% mere på et salg i butik nummer 2.
Endelig er det nu blevet sværere for dine konkurrenter at få plads blandt de eftertragtede første pladser hos Google eller andre søgemaskiner.

Er det en succes kan du jo overveje om ikke du skulle lancere endnu en butik og endnu en og endnu en og............(tæl sælg til 100).

Claus

Markedsbeskrivelse - Eksistere du for dine kunders skyld - eller er det omvendt?

For at starte eller drive en forretning, skal du have nogle kunder.
Det er dine kunder, der tager pengene op af lommen for at betale for din ydelse eller dit produkt.
Med andre ord er det dine potentielle kunder, der kan give dig muligheden for et liv som selvstændig.

Du skal derfor bruge tid på at sætte dig ind i kundens behov og muligvis ændre på dit produkt for at få kunden til at købe det.

Derfor SKAL du arbejde med din markedsbeskrivelse i din forretningsplan - alt andet er ikke seriøst !

Claus

Markedsføring - har du overvejet en konkurrence ?

Som iværksætter står du sandsynligvis i den situation at du gerne vil benytte dig af de billigste måder at drive markedsføring på.
Alle lærebøger og nyeste analyser viser at de mest omkostnings effektive markedførings værktøjer skal findes i kombinationen mellem 1:1 og online markedsføring.
Kort sagt du skal se at få skabt dig en mail-liste som du kan bearbejde med målrettet e-mail markedsføring.


Men som iværksætter, står du sikkert også i den situation at du skal have din mail-liste bygget op fra bunden.
Her er det min erfaring at du kan have god gavn af at tage en konkurrence med i din markedsførings plan - og nej det behøver bestemt ikke være ufint at gøre det på denne måde, en række virksomheder som vil påstå at de har et stort kendt varemærke de skal beskytte, bruger stadig konkurrencer til at skaffe sig kvalificerede kundeemner som de efterfølgende kan kontakte.
Det sværeste er at finde den rigtige balance i gevinsten.
Er du for 'nærrig' så får du ingen deltagere i din konkurrence og er du for 'gavmild' så risikere du at konkurrence bliver for populær blandt folk som efterfølgende overhovedet ikke er interesseret i dit produkt.

Men hvordan får du spredt budskabet omkring din konkurrence, når du ikke selv har en mail-liste og måske kun begrænset trafik på din hjemmeside?
Først og fremmest skal du tænke ud af bokse - brug alle dine kontakt- og kommunikationspunkter til at sprede budskabet.
Der findes også en række sider hvor du kan tilmelde din online konkurrence så den kommer bredt ud til mange mennesker.
Men husk nu at forholde dig til om den brede skare også er den rigtige ift. til din virksomheds målgruppe.... ellers ender du med en masse kontakter som aldrig vil blive dine kunder, men blot tage energi og penge ud af din markedsføring.

Eksempler på konkurrence-tilmeldingssteder:
www.konkurrencer.dk
www.gevinst.dk
www.vinderliste.dk
www.vindidag.dk
www.konkurrencelisten.dk

.... og hvilken er så den bedste?
Ja som med alt andet markedsføring er der kun en ting (faktisk er det 3...) at gøre:
1) gør det
2) mål det
3) tilpas det

.....lad mig endelig vide hvis du har haft god succes med en kokurrence ;-)

PS. Husk nu det at skaffe modtagere (leads) til din mail-liste ikke giver dig noget.... det er først når du begynder at påvirke din liste med markedsføring at de kan blive til kunder!


Claus
http://sites.google.com/site/forretningsplanen

Wednesday, September 23, 2009

Marekdsbeskrivelse - Lad Amazon arbejde for dig

Har netop været til en inspirerende dag omkring Customer Intelligence med bl.a. Martha Rogers fra Pepper & Rogers.
For de af Jer (der som mig før i dag) ikke kender det store til Martha Rogers kan jeg kun sige at er hendes bøger lige så inspirerende som hendes indlæg, er de bestemt værd at læse..... jeg vil i alt fald gøre det.

Nå ved den efterfølgende middag er jeg så heldig at få hende til borddame og her fortæller hun bl.a. at hun altid køber sine bøger hos Amazon.
Ikke fordi de der er billigst - måske findes de samme bøger billigere andet sted på nettet.

Men ved at købe gennem Amazon har hun (og jeg i fremtiden..) altid nogen der holder hende opdateret på hvad der udkommer af relevante bøger med de emner som er af interesse.

Amazon var blandt pionerene indenfor e-handel - og ingen tvivl om at de har rigtig godt styr på deres kundetracking - så der findes formodentlig ikke et andet sted på nettet hvor du kan få din egen personlige bibliotekar - ganske gratis.

Claus

Monday, September 21, 2009

Idégrundlag - Lyt til andre og bliv inspireret

I dette indlæg finder du vej til en række små video klip om iværksætteri.

Når jeg arbejder med idéer har det altid virket for mig at suge så meget information til mig, for derefter at sortere ud i bunken af viden - for til sidst at sidde med en idé tilbage.
Du kan læse og finde meget inspiration på internettet og biblioteket - men efter min mening er der ingen ting der slår det at blive inspireret af andre mennekser.

Det kræver at du kan lytte og at du er villig til at afsætte tid til at lytte.

For mit vedkommende har det altid være en smule svært at få passet dette ind - typisk fordi jeg arbejdede på de tidspunkter hvor de mennesker jeg gerne ville lytte til holdt deres foredrag/præsentationer.
Hvis du også er i den situation kan jeg anbefale i klikke ind på:

http://jyskebank.tv/soeg/?q=iv%C3%A6rks%C3%A6tter

Her finder du en samling af video klips om iværksættere- som jeg synes er inspirerende.

Claus

Sunday, September 20, 2009

Personlige ressourcer og mål - hvor skal vi hen du?

En af grundene til at lave en forretningsplan er at få dig til at tænke over hvad dine egene forudsætninger for at få succes egentlig er.
For hvad er egentlig dit formål med at blive iværksætter?

Skal det bare være en hobby eller ønsker du også at tjene penge.... og hvor mange ??Hvis dit formål er at leve af din forretningsidé, hvor meget skal du så tjene og hvornår vil din virksomhed kunne give dig dette overskud... og hvad gør du i mellemtiden ?

Sikke mange spørgsmål - ja - men du kan være helt sikker på at hvis du ikke selv stille disse spørgsmål vil der være andre der gør det for dig - og så står du dig bedst hvis du kan give nogle overvejede svar.

Prøv at lave lave en simpel øvelse for din forretningside:

Hvis du vil tjene 30.000,- kr om måneden...
- hvad skal din månedlige omsætning være - svar: det afhænger af dine vares dækningsgrad (dækningsbidrag / omsætning)
- hvor mange kunder skal skal du have i butikken - svar: det afhænger af det gennemsnitlige køb pr. kunde

(så planlægger ud at købe en forretning vil dette være gode informationer at få spurgt ind til)

Senere i din forretningsplan vil du få brug for at lave beregninger og budgetter der går mere i detaljer med dette.
Du kan finde et simpelt værktøj til disse beregninger på:
http://sites.google.com/site/forretningsplanen/downloads/simpel-forretningsberegning

Claus

Forretninsplan - lidt til smilebåndet ;-)

Har netop set dette klip på Youtube hvor Krifa har smedet en absolut usympatisk konsulent-type sammen, der med lige så meget varm luft som i en sort luftballon på en sommerdag, giver rådgivning til selvstændige om deres forretningsplan.

Se den selv - og skulle du møde en konsulent der går i denne retning så overvej at finde en ny...... der er jo rigeligt af dem ;-)Claus

Sunday, September 13, 2009

Salg - Et simpelt men effektivt tip !

Salg er en simpel diciplin, som vi med en smule afsætningsteori og en meget lille indsats kan gøre meget kompliceret....!

Her er et råd til hvordan du starter dit salg og skærer igennem alt tågesnak.
I stedet for at starte dit salgsafsnit med den store forklaring om hvem dine kunder er og en overbevisende beskrivelse af hvordan du vil få fat i dem -vil jeg anbefale dig at være super konkret.

Svar derfor i stedet på:

"Hvor kommer dine første 10 kunder fra?"


Svaret på dette kan være meget forskelligt afhængig af din branche osv. - men et par eksempler kunne være:
 • Jeg har indgået aftale med 3 lokale foreninger om at blive fast leverandør af produkt x - den første af foreningerne har allerede lagt en ordre på 100 stk = 10.000,- kr i omsætning
 • Jeg har vist mit produkt til venner og bekendte og har herigennem samlet 6 ordre på produkt x - og har positiv tilkendegivelse på yderligere 2 stk.
 • På åbningsdagen indrykkes der annonce i lokal avisen med kampagne der sikre de kunder der køber produkt x på åbningsdagen x en gratis flaske plejemiddel (sponsoreret af leverandøren) - leverandøren har tidligere genneført lignende kampagner med succes.

Når du så har nået dine 10 kunder, kan du jo passende spørge dig selv - hvor skal mine næste 20 kunder komme fra..... simpel salgsdiciplin.

NB. mener du at din virksomhed er for stor til denne simple øvelser kan du jo bare gange tallet med 1.000 og stille det samme spørgsmål.

Claus

Forretningsplanen - Iværksætterord fra Anette Sand

En hurtigt læst men ganske glimrende lille bog fra Anette Sand er bogen "Iværksætterord" (Forlag: Inloco Regnskab - Franciskanerserien)

Kan især anbefales til dig der for første gang skal prøve at skrive en forretningsplan og ønsker et hurtigt overblik over hvad pokker det drejer sig om.

Især er jeg meget enig i et par af Anette's generelle betragtninger vedr. forretningsplanen.


En forretningsplan er ikke en standardvare.

Planen er en beskrivelse af din idé eller metode som du vil drive forretning ud fra.
Der vil derfor også være lige så mange versioner af planen som der er forretningsidéer
Nogle vil lægge stor vægt på planen andre vil ikke - men de spørgsmål som en forretningsplan hjælper dig igennem vil under alle omstændigheder være vigtig at forholde dig til som iværksætter.


Forretningsplanen lever ikke evigt....

Planer har det med at blive forældet og det gælder og forretningsplaner.
Tænk derfor mere på din plan som et arbejdsredskab, som du bør opdatere en gang om året, for at sikre dig et du stadig har kontrol over de vigtigste spørgsmål for din virksomhed.

Har du ingen penge er planen en nødvendighed...

Skal du ud og låne penge til din iværksætter drøm, kan du lige så godt få startet på din plan.
Banker - eller andre - låner ikke penge ud i dag uden at du foreligger dem en form for velovervejet plan for hvordan du vil sikre at banken får sine penge igen.

"Og hvis du ikke 'bare' kan skrive den (forretningsplanen), så er det netop en god idé at gøre det! "

Claus

Sunday, September 6, 2009

Nyttige links - UPDATE

Så har jeg opdateret min hjemmeside med flere nyttige links for dig der skal til at starte din virksomhed eller ønsker at udvikle den du allerede har.

Blandt de nye links er:

www.amino.dk
Iværksætterportal startet af Martin Thorborg...... behøver jeg næsten at sige mere !

www.d-i-f.dk
Dansk Iværksætter Forening - en netværksforening på tværs af genre og brancher

www.startvaekst.dk
Startvækst er en af de større danske portaler for iværksættere og virksomheder

www.connectdenmark.dk
Netværksforening, der yder gratis rådgivning til iværksættere

www.e-handelsanalyse.dk
Her kan du holde dig opdateret og downloade de seneste nøgletal om danskernes brug af e-handel

www.startvaekst.dk/FinansieringAfVaekst
Giver dig et aktuelt og samlet overblik over mange finansieringstilbud til iværksættere og virksomheder i udvikling

www.vf.dk
Vækstfonden giver dig iværksætterens 10 bud som en guide til dansk venturekapital

www.dkpto.dk
Patent- og varemærkestyrelsen - om bevilling af patent og designrettigheder + registrering af brugsmodeller og varermærker

www./retsinformation.dk
Samling af love, som indgår i den danske e-handels lovgivning

Se alle mine 'nyttige links' på:
http://sites.google.com/site/forretningsplanen/nyttige-links

Claus

Marketing - sæt din markedsføring i system
Der skrives mange tykke (og dyre) bøger om marketing, men på nogle områder er der tale om ret simple mekanismer.

Hvad er det du vil have dit publikum (dem der modtager din markedsføring) skal gøre?
Svaret vil i 99% af alle tilfælde have at gøre med køb af dine produkter.
Kort sagt vi ber kunden om at skynde sig hen til kassen og købe dit produkt.


Problemet er at kundens beslutningsprocess ikke altid passer ind med vores 'køb nu' budskab, derfor forsøger vi at bringe kunden tættere på vores virksomhed for på et senere tidspunkt når kunden er klar til det at sende ham/hende hen til kassen.....

Nu går der så selvsving i forfatterskaren og du kan få alle bud omkring brand-building, customer loyalty programmer, kendskab, top-ofmind, prefference osv.....
Jeg har fundet et site der visuelt viser én måde at tænke på, men som jeg tror på vil kunne bruges af langt de fleste.www.500lb.com har lavet en model der viser hvad du har brug for for at drive et intelligent marketing system. (klik på billede i toppen af indlægget for at se modellen i læsbar størrelse)

Du har brug for:
 • Traffic Drivers (aktiviteter der fanger folks opmærksomhed og sender dem i en bestem retning f.eks. dit website)
 • Website med tilhørende analyse (din platform for at gøre dine kunder elektroniske og dermed sikre let kontakt via e-mail og analysere på deres opførsel)
 • e-mail (med udgangspunkt i opsamlede adresser fra dit website kan du påvirke dine kunder... HUSK at være relevant)
 • CRM (Customer Relation Management - eller behandel dine kunder ordentligt ved at have styr på deres data og ønsker)

Ved denne simple model står det pludseligt klart at alle de aktiviteter du laver skal have et element der sender dit publikum videre til dit website.


Det betyder naturligvis også at dit website pludselig bliver meget vigtigt for at din markedsføring virker, men det kommer vi tilbage til i et andet indlæg.

Claus
http://sites.google.com/site/forretningsplanen

Friday, September 4, 2009

Markedsføring - Søgemaskiner du kommer (forhåbentligt) ikke uden om dem

Søgemaksine optimering - kaldet SEO (Search Engine Optimazation) - er i dag en nødvendighed.

Er du i tvivl om at du bør have en hjemmeside? - nej vel
Du bør heller ikke være i tvivl om at du skal gøre en indsats ift. søgemaskiner.

Men SEO er en jungle, hvor ingen helt kender de rigtige veje, men mange påstår at de kan sikre dig fantastiske resultater.

Inden du kaster dig ud i denne jungle kan det derfor være en fordel at kende til nogle af de basale ting omkring søgemaskiner.


To typer af søgemaskiner:

Der findes lidt firkantet to typer af søgemaskiner - nemlig:

 1. Kataloger
 2. Robotter

Kataloger fungere på den måde at en række mennesker (altså rigtige mennesker...) sætter de links der bliver tilmeldt i nogle kategorier.
Nogle af de mest kendte danske kataloger er:

http://www.jubii.dk/, http://www.eniro.dk/ og http://www.yahoo.dk/

Fordi din registrering bliver gjort af mennesker kan du godt opleve at der går noget tid fra du har tilmeldt din hjemmeside til du bliver endelig registreret.Fordelen er at du selv kan angive hvilken kategori og hvilke søgeord du ønsker at få tilknyttet.

Robotterne er (som ordet næsten antyder) ikke en manuel process af mennesker, men derimod en atumatisk afsøgning af internettet.
Robotterne registrere så alle de nye links de støder på.Nogle af de mest kendte er:

http://www.altavista.com/, http://www.hotbot.com/, http://www.infoseek.com/..... og så selvfølgelig http://www.google.com/

Er du endnu ikke begyndt at tænke over hvordan du optimerer din placering i søgemaskiner, bør dit første træk være at registrere din hjemmeside på de 7 søgemaskiner jeg her har nævnt.

Så er du igang.... men langt fra i mål!

Claus
http://sites.google.com/site/forretningsplanen


Økonomi - Regnskab.... det er noget med tal ik'?

Er du også en af de iværksættere der betragter bogholderi og regnskab som en sur pligt?
Hvis ja er du bestemt ikke alene....

Men hvad nu hvis jeg fortæller dig at det ikke er så svært eller tidskrævende - alt hvad det kræver er at du afsætter tid hver dag til at få lavet dine daglige bogføringer.

Pas på at bunkerne ikke vokser - for der gemmer sig penge bag alle billagene !!
.... og husk nu at det er lovpligtigt at gemme alle bilag i 5 år.

Du kan sagtens føre dit regnskab ved hjælp af et almindeligt regneark i MS Excel, men du vil også opleve nogle fordel hvis du investere lidt i et specielt regnskabsprogram.

Det kunne f.eks. være:
SummaSummarum fra Stone's (www.summarum.dk)

Programmet er specielt udviklet til mikro virksomheder og så er det billigt !

Prøv deres demoversion inden du beslutter dig (det gælder forøvrigt uanset hvilken leverandør du vælger)

Har du brug for en guide -så har forlaget Libris udgivet hæftet "Regnskab på PC" - der trækker dig igennem grundlæggende bogføring i SummaSummarum.

Claus
http://sites.google.com/site/forretningsplanen

Salg - Når du har valgt e-butik som salgskanal

Inden du træffer den endelige bslutning om hvilken e-butik løsning du vil ligge din forretning i hænderne på - vil jeg klart anbefale at du prøvekører en demobutik version fra leverandøren.

Men hvem skal jeg vælge som leverandør?

En søgning på google vil vise dig at der er et hav af muligheder - men en måde at screene på kunne være at kigge ind på E-handelsfondens hjemmeside.

Her finder du en liste over godkendte e-butiksløsninger.

På listen finder du bl.a.:
Fordelen ved at vælge en 'godkendt' løsning er også at det bliver lettere for dig at kvalificere dig til et e-mærke.

God søgning!

Claus
http://sites.google.com/site/forretningsplanen

Tuesday, September 1, 2009

Idégrundlag - "Hvad skal barnet hedde?"

Som med dine børn, bør du også bruge lidt tid på hvad du skal kalde/døbe din forretning.
Find et navn der er let at huske, udtale og skrive.
Undgå, så vidt muligt de danske specialbogstaver æ, ø og å..... specielt hvis du ønsker at sælge til udlandet.


Navngivning af din forretning
Inden du beslutter dig for hvad din forretning skal hedde, er det selvfølgelig vigtigt at undersøge om navnet allerede er optaget.
Patentdirektoratet kan for ca. 2-3.000,- kr undersøge - gennem en total dækkende søgning - om navnet er optaget.
Men vil du gerne spare pengene, kan du faktsik selv lave en næste fyldestgørende undersøgelse.

1) Ring til oplysningen
Ring 118 og spørg om der findes firmaer med det navn du tænker på - du kan selvføgelig også søge på oplysningen gennem tdc.dk.

2) Tjek navne registre på nettet
Søg i de meste brugte tjenester på nettet efter det navn du tænker på
F.eks. www.degulesider.dk, www.krak.dk eller www.kob.dk

3) CVR registeret
Gå ind på Det Centrale Virksomhedsregisters side www.cvr.dk og undersøg om dit firmanavn allerede er i brug.
En del tror at når du bliver CVR godkendt og får tildelt et CVR-nummer, at du så også automatisk er sikre at dit firmanavn er godkendt.
Dette er ikke tilfældet - så du skal selv have styr på dette.

Hvis du er sluppet igennem de 3 trin og stadig ikke har fundet andre der bruger dit navn, så er du på temmelig sikker grund.
Hvis du kan bevise at du er den første der begyndte at bruge navnet, har du vundet hævd på navnet - så du behøver ikke have dit navn registreret et bestemt sted.

Claus
http://sites.google.com/site/forretningsplanen

Monday, August 31, 2009

Idégrundlag - Bred din idé ud

Du har fundet din idé og hvis du ligner de fleste bygger den sikkert på en konkrete viden eller produkt, som du har kendskab til eller har udviklet.

Men ved at opbygge din virksomhed udelukkende omkring din viden eller kompetence, gør du dig selv og virksomheden sårbar.

For hvad nu hvis din ydelse eller produkt pludselig bliver uinteressant for dit marked og dine kunder ??

Prøv derfor at dykke ned bag det umiddelbare og åbenlyse i dit produkt og led efter hvilke menneskelige, virksomheds- eller samfundsmæssige udfordringer ens ydelse er med til at løse.

....er det lidt for langhåret... ??
Så prøv at stille dig selv spørgsmålet:

"Hvilke af nedenstående behov opfylder min ydelse for mine kunder?"

 • Min ydelse giver mulighed for at tjene penge
 • Min ydelse giver mulighed for at spare penge
 • Min ydelse giver mulighed for at spare tid
 • Min ydelse skaber underholdning
Du har nu pludselig placeret dig selv i f.eks. underholdningsbranche og du vil nu kunne arbejde videre med hvad de næster produkter eller ydelser din virksomhed skal gå ind i.

Du har nu rykket dig fra have et produktgrundlag til at have et idégrundlag...... tillykke !

./Claus\.

http://sites.google.com/site/forretningsplanen


Salg - jeg vil lave en e-butik!

Hvis du som din primære - eller måske eneste - salgskanal vælger at oprette en e-butik kommer her en tjekliste som er værd at overveje inden du beslutter dig for leverandør af butikken.
 • Kan du med løsningen lave det design, du gerne vil have?
 • Er løsningen søgemaskine venlig (SEO optimeret)?
 • Hvis der er tale om en hosted løsning, hvad koster trafikken?
 • Yder leverandøren en ordentlig service - prøv at ringe eller maile til leverandøren og se hvor lang tid der går inde de svarer....
 • Hvor lang tid har leverandøren været på markedet - kan du forvente at de også er her i næste uge... ??
 • Er der tale om engangspris eller abonnement?
 • Kan løsningen håndtere lagerstyring og styklister?
 • Kan du præsentere varene som du ønsker det?
 • Er det let at oprettet nye varer?
 • Hvor mange varer må du have i løsningen?
 • Kan du oprette varianter af dine produkter - f.eks. samme produkt i 4 forskellige farver ?
 • Kan du tilknytte flere fotos til samme produkt?
 • Kan du oprette relaterede produkter - så køber præsenteres for disse ved køb af hovedproduktet?
 • Kan du oprette mængde rabat?
 • Kan du vise differentieret prise - afhængig af kunden og mængder?
 • Hvilke betalingstyper understøttes af løsningen?
 • Kan løsningen administrere nyhedsbreve og konkurrencer?
+ alle de spørgsmål som kun du kender.... dem der gør at din e-butik bliver unik!

Claus
http://sites.google.com/site/forretningsplanen

Kiva.org

Blev voldsomt inspireret af at læse Nicholaine's blog indlæg i går aftes at jeg bare måtte give hendes indlæg videre - jeg fandt indlægget på:
http://nicholaine.blogspot.com/2009/08/kivaorg.html

Herunder er (identisk citeret) hvad hun skrev.....

./Claus\.


Jeg har netop siddet og set INDEX: awards 2009, hvor bl.a. Kiva.org vandt prisen for kategorien Arbejde.

Kiva.org er en hjemmeside hvor långivere kan låne penge direkte til små iværksættere rundt om i verden og hjælpe dem ud af fattigdom. Iværksætteren kan sætte et beløb som de ønsker at opnå og hvad de gerne vil bruge pengene til. Så kan du som långiver låne dem et mindstebeløb på 25$ og følge udviklingen som iværksætteren gennemgår. Når iværksætteren har mulighed for det, betaler han så de 25$ tilbage til dig (uden renter), hvorefter du kan fjerne dem fra Kiva.org's system eller låne dem ud til en ny iværksætter.

Lige nu har Kiva.org 500.000 online-deltagere, som har lånt 87 millioner dollars til udviklingen af verdens små iværksættere. Hvor fedt er det ikke?!

Vi er i øjeblikket 159 medlemmer i et lånerteam fra Danmark (klik), som tilsammen har lånt 62,425$ ud.

Jeg er ihvertfald blevet utroligt imponeret over dette flotte, flotte koncept.Og jeg har allerede lånt mine første 25$ til en 51årig dame på Filippinerne som har en frugt- og grønsagsbod og har brug for flere penge til at købe flere varer og samle penge sammen til en jeepney (en lille bus) så hun har lettere ved at komme rundt.Se mere på min lånerside.

Hvad siger du? Kan du også godt undvære 25$ i et lille stykke tid og måske hjælpe en iværksætter til at nå sine drømme?

Så klik ind på Kiva.org og læs mere.

Friday, August 28, 2009

Idégrundlag - Den Gode Idé

Piet Hein sagde en gang noget i retningen af
"Enhver kan få en idé eller to - kunsten er at én der er go' "

Men hvornår ved du at den idé der brænder inde i maven er en god en af slagsen?
Først og fremmest er det kun en god iværksætteridé, hvis den er i stand til at skabe et overskud (for nogle vil et mentalt eller menneskeligt overskud være nok, men for langt de fleste er et økonomisk overskud det væsentligste).

På baggrund af dit overskud skal du udvikle din idé og forhåbentlig nå til det punkt hvor du kan leve af din forretningsidé.

Mads Eg Damgaard (stifter af Egetæpper og stor Jysk iværksætter) testede altid sine (og hans medarbejderes) idéer med følgende spørgsmål:

 • Kan det lade sig gøre (er det muligt at gennemføre din idé)?
 • Kan det sælges (forstået er der nogen der vil købe)?
 • Kan det betale sig (vil du i sidste ende tjene penge på det)?
Kan du ikke sige ja til disse spørgsmål, er det ikke nogen god idé at starte virksomhed.

./Claus\.
http://sites.google.com/site/forretningsplanen

Forretningsplanen - hvorfor skal jeg bruge tid på det??

Hvis jeg skulle løbe et marathon-løb ville jeg næppe få stor succes hvis jeg sagde til mig selv "det skal nok gå, når dagen kommer så gennemfører jeg"
Jeg vil formodentlig have væsentlig bedre chancer for succes hvis jeg træner - og vel at mærke træner efter en plan der sikre at jeg kan løbe 42 km. på dagen for løbet.

Det samme gælder din forretningsplan.
Det er en plan (et værktøj) der sikre at din virksomhed 'træner' sig op til at nå et bestemt mål.

Din forretningsplan, er en beskrivelse af den virksomhed du vil etablere, og en plan for hvordan du vil drive og udvikle den.
Når du laver din forretningsplan, tvinger du dig selv til at tænke over de områder du som iværksætter og selvstændig skal forholde dig til. Du får overblik over din idé og gør det let for andre at tage stilling til, hvad det er du arbejder med.

Din forretningsplan hjælper dig med at:

* træffe de rigtige beslutninger

* sætte struktur på de mange tanker og idéer du har i hovedet

* samle din og andres viden og information vedr. dit forretningsområde

* bevise at du er seriøs

* overbevise banker og investorer om, at din idé er værd at investere i

På min hjemmeside finder du en skabelon med overskrifter der kan lede dig igennem de vigtigste overvejelser der bør indgå - måske er ikke alle punkter relevante for dig, måske er der flere punkter. Skabelonen er blot tænkt som et udgangspunk.


Brug for hjælp?
Hvis du har brug for hjælp i forbindelse med udarbejdelsen af din forretningsplan, tilbyder jeg gerne sparring og hjælp.
Skriv til mig på: handberg7480@gmail.com og lad os få dig igang med din plan

./Claus\.
http://sites.google.com/site/forretningsplanen

Velkommen til forretningsplanen


Leder du efter inspiration til at gøre din forretning mere effektiv og indbringende har du fundet det rigtige sted...
I højreside finder du links til alle de relevante områder du bør afdække i din forretningsplan:
Snyd ikke dig selv for oversigten med inspirerende links, som også er indelt efter afsnit i forretningsplanen.
FORRETNINGSPLANEN er en blog der løbende giver dig inspiration til at skrive eller forbedre din forretningsplan.
Hvad enten du står foran at skulle skrive din første forretningsplan eller allerede har en virksomhed hvor planen skal bruges til at styre dig mod en mere indbringende hverdag.
Du er altid MEGET velkommen til at kommentere på mine indlæg eller kontakte mig direkte for evt. sparring eller udveksling af idéer.E-mail: handberg7480@gmail.com
God fornøjelse
Claus

Monday, August 24, 2009

Markedsbeskrivelse - her kridtes banen op!

Som iværksætter kan det være fristende at betragte alt og alle som sit marked.

"Jeg sælger til alle der har lyst til at købe..."

Enig (for som iværksætter har du sjældent råd til andet) - men for at kunne træffe valg (tilvalg og fravalg) i dagligdagen i din virksomhed, er du nød til at zoome ind på et markede som du satser på.

Afsnittet i din forretningsplan der beskriver markedet kan være rent beskrivende og blot give modtageren en fornemmelse af at du satser mere på mænd end på kvinder.....
men det kan også gøres til det afsnit som samler dine afsætnings udfordringer, som de efterfølgende afsnit (salg og marketing) skal løse for dig.

Få synergi mellem salg og marketing:
For at du er sikker på din virksomhed skyder i den rigtige retning er der en række punkter som er væsentlige at have på plads:
 • hvordan vil du måle om du har succes i dit marked ?
 • hvem er din ideelle kunde - kernemålgruppe (brug gerne eksempler eller sammenligninger)?
 • hvad ved du om din kernemålgruppe (antal, indtjening, køn, geografisk spredning, interesser, alder.....m.m)?
 • hvorfor vil de købe dit produkt eller ydelse - og hvorfor vil de ikke (hvis du ved hvorfor de siger "nej tak" kan du ændre på din løsning)?
 • hvordan kan teknologi anvendes så du konstant er opdateret på dit marked?

Specielt det sidste punkt fravælges ofte, da mange tror dette er besværligt og kompliceret.
Men som med så meget andet har Internettet ændret på dette.

Det findes masser af markedsinformationer frit tilgægeligt på nettet - gør som altid, åben Google og søg på " analyse" og se hvad der sker
Jo en masse er reklamer (fordi du bruger ordet analyse) men der gemmer sig også gratis info.

Tilmeld dig dine konkurrenters nyhedsbreve, så du altid ved hvad de kommunikere netop nu.

Endelig er de sociale medier også gode at holde styr på.... men det kræver at du ved hvor du skal kigge.
Heldigvis dukker der for tiden en række software løsninger op (med gratis versioner som du kan test-kører), som netop specialisere sig ved at holde øje med dine søgeord på tværs af de sociale medier.
Søg efter "Social Media tracking". Jeg har prøvet et par stykker og de er ret simple at komme i gang med.

God søgning !

./Claus\.
http://sites.google.com/site/forretningsplanen

Thursday, August 20, 2009

Marketing - svagheden ved email

Som en del af din marketingplan har du formodentligt overvejet email (går jeg ud fra når du er havnet på denne blog).
Og ja analyser viser da også at email marketing er en af de mest effektive og mindst omkostningstunge metoder til at fastholde og engagere kunder....og der med en god return-on-investment (ROI).

Men hvad sker der når du bliver ved med at sende emails til kunder og andre, der har sagt ja tak, men de ikke længere ønsker eller læser dine emails?
I en analyse fra 2009 viser tal fra USA og Canada at kun 5% forsætter som abonnenter på e-mails de har skrevet sig op til.

Og hvorfor melder de fra ?
Fordi vi som virksomheder er så fokuseret på at det ikke koster noget at sende en email, så vi hellere sender en (eller ti !!) for meget end én for lidt.
Dine kunder vil opleve at relevansen i dine e-mails daler - hvilket sammen med for ofte udsendelser er den hyppigste grund til afmelding.

Relevans er løsningen.
Hvad er relevans? Jeg tror på at man kan definere relevans således:

Relevans = Indhold x Timing x Form

Indhold og form er noget som der ofte er fokus på i virksomhederne - eller marketingbureauerne... men timing er temmelig vigtig.

Et eksempel.
Hvor interesseret er du i barnevogne.... nej vel - eller måske står du lige for at skal have familieforøgelse - og så er du måske meget interresseret.
Hvad nu hvis du lige har fået barn og gjort dit køb af barnevogn - hvad sker der så med din interesse ??

Håber mit simple eksempel viser at det bestemt ikke er ligegyldig hvornår jeg vil forsøge at sælge en barnevogn til dig.

Du bør derfor spørge dig selv hvornår er det relevant for mine kunder at modtage mine emails.

./Claus\.
http://sites.google.com/site/forretningsplanen

Monday, August 17, 2009

Organisation - de små ting der virker.

Jeg tror på at relatvit små justeringer i vores liv og arbejde kan gøre os meget mere effektive.
Det kræver blot en lille smule omtanke og planlægning.

Har netop læst Boysens indlæg: Brug og planlæg din tid fornuftigt, som redegør for de prioriteter der er væsentlig i hans verden som e-købmand.
Læs den hvis du ikke allerede har gjort det !

Ved at du stiller dig selv spørgsmålet hvad er de væsentligste ting - og hvor meget tid skal jeg bruge på dem? for du et stærkt værktøj til at organisere din egen tid
Oven i dette får du også ret hurtigt et overblik over de ting som du ikke har tid til - Boysen nævner f.eks. at pakke og forsende varer.

Du har dermed lige stillet dig selv spørgsmålet - hvem skal så gøre det.
.... og fald nu ikke i med begge ben ved at skærer lidt tid af de vigtigste punkter - NEJ find en kreativ løsning.
Det kan være naboens datter (Boysens forslag), men der kan også være andre løsninger.
Brug dit netværk og tænk ud af boksen ;-)

./Claus\.

Sunday, August 16, 2009

Forretningsplan - lidt seriøsitet tak!

Sagt med almindelige ord drejer forretningsplanen sig om at fortælle....
Fortælle hvilken virksomhed det drejer sig om, hvad den laver og hvorfor den gør det.
Hvordan er virksomheden startet, hvordan er det gået hidtil og ikke mindst hvordan er fremtidsperspektiverne.
Forsøg på at være ærlig (både for dig selv og for investorer).
Begejstring er OK, men en investor kigger efter saglighed.

Prøv at se sagerne fra investors side.
Ville du selv finde beskrivelse relevant og dækkende?
Et andet spørgsmål der er værd at stille er "Hvem vil savne din virksomhed, hvis den ikke eksistere?"

Den menneskelige faktor
En virksomheds vigtigste ressource er (efter min mening) altid medarbejderne i denne - hvad enten du blot er dig selv eller har en større gruppe mennesker ansat.
Beskriv derfor grundig hvad det er for erfaring, loyalitet, uddannelses niveau, mangler og svagheder der er i din virksomhed.

Virksomhedens X-faktor!
Kært barn har mange navne.... men det jeg her tænker på er virksomhedens konkurrencedygtighed og evne til at skille sig ud fra mængde af virksomheder i markedet.
Holder din virksomheds konkurrencemæssige styrker? Forhåbentlig ja, men uddyb det gerne. Man må overbevise investor om, at han ikke investere i en døgnflue.

Holdninger og etik.
Det bliver i stigende grad væsentligt at redegøre for din og virksomhedens holdninger og etik - ift. miljø, medarbejdere, underleverandøres opførsel.... har du overhovedet nogen holdninger til dine leverandører ud over prisen?
I forlænglese af dette er det væsentligt at fortælle hvordan du ønsker at din virksomhed skal opfattes (image) - blandt kunder, leverandøre, banker, i pressen og i lokalsamfundet.

HUSK tallene.
Din fortælling er ikke i orden hvis ikke du husker at fortælle noget om tallene bag din virksomhed.
Opstil budgetter og opstil gerne flere alternativer:
 • det realistiske
 • det optimistiske
 • det værst tænkelige (worst case scenario)
Og husk at knytte din argumentation på hvert af dem for at fortælle hvorfor du tror på din forretningsplan.

Dette blog indlæg er skrevet med inspiration fra
www.berg-marketing.dk.
På min hjemmeside kan du downloade en checkliste til din forretningsplan (klik her) i word-format.

Værsgo og god fornøjelse

./Claus\.
http://På http://sites.google.com/site/forretningsplanen/home